31/1: Nytt datasett: Ustabile fjellparti med virkningsområder

Dette datasettet: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/store-fjellskred/17149f79-1289-4e3c-b964-94113eeb14c8 er nå lagt inn i Temadata Innlandet, og vises i InnlandsGIS.

I første omgang er følgende lagt inn i databasen: «Faresoner for utløpsområder og flodbølger, samt potensielle oppdemmingsområder og nedstrøms flom som følge av dambrudd der dette …

InnlandsGIS – releaselogg

DatoNyhetLenke
13/10-2020Programvareoppdateringer på InnlandsGIS-servere  https://portal.innlandsgis.no/2020/10/13-10-programvareoppdateringer-pa-innlandsgis-servere/
25/3-2020Nytt verktøy: Vis vedtatte reguleringsplaner i en periode  https://portal.innlandsgis.no/2020/03/25-3-nytt-verktoy-vis-vedtatte-reguleringsplaner-i-en-periode/
10/2-2020Datasettet flomveier har endret navn til dreneringslinjer  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/10-2-datasettet-flomveier-har-endret-navn-til-dreneringslinjer/
4/2-2020Gjennomført programvareoppdatering  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/4-2-20-gjennomfort-programvareoppdatering/
25/11-2019Endringer i datasett under