Om InnlandsGIS

Hva er InnlandsGIS?

InnlandsGIS er et samarbeid om kartinnsyn og enkle, fagrelevante kartverktøy i Hedmark og Oppland. Samarbeidet skjer som en del av Norge Digitalt og Temadata Innlandet. InnlandsGIS utgjøres av disse partene:

 • Fylkesmenn
 • Fylkeskommuner
 • Statens vegvesen region øst
 • Kartverket

Det nasjonale Norge Digitalt-samarbeidet gir partene tilgang til kartdata, og InnlandsGIS er først og fremst et hjelpemiddel for å kunne systematisere tilgang til disse og å gjøre det enklere å utnytte de mulighetene som ligger i kartinformasjonen.

Hva inneholder InnlandsGIS?

InnlandsGIS startes i nettleseren som en webapplikasjon og kjøres som en HTML5-klient. Denne er bygget på ArcGIS Server og Geocortex Essentials. De respektive partene har tilgang til:

 • grunnkart i flere varianter
 • et stort utvalg av fagrelevante temadatasett
 • historiske flybilder
 • høydemodeller utledet fra LIDAR
 • oppslagsverktøy for Matrikkelopplysninger
 • plandata på kommune- og regionalt nivå: planer på høring og vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner
 • analyseverktøy for arealplanområder
 • enkle geometriverktøy for redigering/nedlasting/opplasting (shape og csv)
 • mange nyttige tilleggsfunksjoner

Tilgang til InnlandsGIS

Full versjon av InnlandsGIS krever passord og er kun tilgjengelig for partene. Uten passord vil man fortsatt kunne starte løsningen og ha tilgang til de aller fleste temadatasettene og noen av verktøyene.

Kontakt oss:

Kontakt drift@innlandsgis.no. Vi svarer gjerne på spørsmål og gir veiledning om bruk av løsningen.