Aktuelt

Arealplaner

Gjennom Norge Digitalt samarbeidet i Innlandet samles det inn arealplaner fra alle kommuner som deretter gjøres tilgjengelig for InnlandsGIS. For vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplanforslag (oppstart og høring) gjøres dette ved …

WMS for TemadataInnlandet

InnlandsGIS publiserer en WMS med de åpne temadatasettene. Vi publiserer denne med tegneregler slik de er satt opp i InnlandsGIS-løsningen og TemadataInnlandet. TjenesteURL: https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer? GetCapabilities.xml: https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS Innholdet i tjenesten forsøkes …

Personvernerklæring for InnlandsGIS

Behandlingsansvarlige i InnlandsGIS InnlandsGIS er et samarbeid mellom flere offentlige etater om et geografisk innsynsverktøy. Hensikten er å bedre løse partenes faglige oppgaver gjennom å gjøre tilgang til digitale kartdata …