WMS for TemadataInnlandet

InnlandsGIS publiserer en WMS med de åpne temadatasettene.

Vi publiserer denne med tegneregler slik de er satt opp i InnlandsGIS-løsningen og TemadataInnlandet.

TjenesteURL:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?

GetCapabilities.xml:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Innholdet i tjenesten forsøkes holdes stabilt over tid, med hensyn på navning av tjenester, men vi har opplevd noen utfordringer på dette området de siste ukene.

På sikt vil vi etablere en dedikert server for denne tjenesten basert på OGC-konform programvare, og er forsiktig i gang med testing i QGIS Server og Geoserver. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om teststatus og driftssetting i denne artikkelen. Send oss gjerne innspill på drift@innlandsgis.no

TemadataInnlandet/InnlandsGIS