WMS for TemadataInnlandet

InnlandsGIS publiserer en WMS med de åpne temadatasettene. Vi publiserer denne med tegneregler slik de er satt opp i InnlandsGIS-løsningen og TemadataInnlandet. TjenesteURL: https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/Temadata_REST/MapServer/WMSServer? GetCapabilities.xml: https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/Temadata_REST/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS Innholdet i tjenesten forsøkes …