10/2: Datasettet flomveier har endret navn til dreneringslinjer

I en arbeidsgruppe med deltagelse fra flere parter, bl.a. NVE, er det enighet om at datasettet som tidligere het Flomveier framover skal hete Dreneringslinjer.
Etter at en førstegangsproduksjon av datasettet ble gjort av Fylkesmannen i Oppland som et av tiltakene i Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, har Kartverket Hamar nå tatt over produksjonen/ajourføringa. Datasettet er nå publisert på nytt, med mer fullstendig dekning i Innlandet.