Om datagrunnlaget

Om datagrunnlaget
Kartløsningen inneholder et omfattende datagrunnlag som dekker partenes behov knyttet til saksbehandling. Systemet tilbyr oppdatert datagrunnlag fra en rekke dataeier.

Datagrunnlaget kan deles i to kategorier – temadata og plandata.

Temadata

Temadata er de fagvise datasett som er tilgjengelig fra et stort spenn av dataeiere og -leverandører. Dette er hovedsaklig nasjonale datasett, som kulturminner, landbruk, miljø, geologi osv. Som hovedprinsipp bruker vi datasett som er en del av Det Offentlige Kartgrunnlag (DOK). Dere kan lese mer om DOK på GeoNorges nettsider.

For oversikt over de datasett vi har gjort tilgjengelig, se Temadataoversikten.

Plandata

I InnlandsGIS har vi alle typer plandata. Dette omfatter både vedtatte planer og høringsforslag.

Plandata oppdateres på noe forskjellig måte i kommunene. Pr i dag har vi best oppdateringsregime på planforslag til høring. Dette gjelder spesielt reguleringsplaner. Disse er som regel tilgjengelig i kartløsningen så fort de er oversendt fra kommunen til Statens kartverk Hamar.

Vedtatte planer blir gjort tilgjengelig i kartløsningen i forbindelse med at kommunene sender kartbasen til vedlikehold, normalt to ganger i året. Flere og flere kommuner har nå tatt i bruk geosynkronisering, og da blir plandata oppdatert kontinuerlig.