Arealplaner

Gjennom Norge Digitalt samarbeidet i Innlandet samles det inn arealplaner fra alle kommuner som deretter gjøres tilgjengelig for InnlandsGIS.

For vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplanforslag (oppstart og høring) gjøres dette ved geosynkronisering. Geosynkronisering er en nasjonal standard for synkronisering av geografisk …