Arealplaner

Gjennom Norge Digitalt samarbeidet i Innlandet samles det inn arealplaner fra alle kommuner som deretter gjøres tilgjengelig for InnlandsGIS.

For vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplanforslag (oppstart og høring) gjøres dette ved geosynkronisering. Geosynkronisering er en nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon mellom datasystemer. Planforslag overføres til InnlandsGIS hver natt, vedtatte reguleringsplaner overføres til InnlandsGIS kun natt til lørdag.

For kommune(del)planer samles planene inn som filer til kartverket for de aller fleste kommunene. Disse legges inn i den nasjonale kopibasen før det skjer en filoverføring til InnlandsGIS. 

Noen planforslag kommer i flere alternativer og det er en egen oppgave under verktøyfanen “spesialverktøy” i InnlandsGIS som ivaretar behovet for å kunne se på de forskjellige alternativene. Mangler det et alternativ så må man gi beskjed til kommunen om at alternativene må sendes inn til kartverket. Dette fordi kommunene som regel kun legger inn ett alternativ i egen løsning og kun dette alternativet blir overført til InnlandsGIS

Savner du planer i InnlandsGIS?

Det kan være flere årsaker til at du ikke finner arealplanene du ønsker i InnlandsGIS. Noen årsaker kan være:

  • Stopp i geosynkronisering grunnet tekniske problemer – gjelder reguleringsplaner
  • Kommunen har ikke lagt planen inn i kommunens planbase – gjelder reguleringsplaner
  • Kartverket har ennå ikke mottatt eller lagt inn  kommune(del)plan i nasjonalkopibase etter vedtak eller i forbindelse med høring.

Mangler det planer i InnlandsGIS så er det viktig at det gis beskjed til drift@innlandsgis.no