Interessepunkter–POI i Temadata Innlandet

Bakgrunnen for POI databasen er et felles behov blant partene i Temadata Innlandet for en oversikt over interessepunkter (POI) i Innlandet. Det er derfor opprettet en felles base med felles forvaltning av POI’er i Innlandet.

Det er lagt opp til at kommunene skal registrere og vedlikeholde POI i egen kommune. POI er kategorisert ut fra 4 POI-type. Disse 4 POI-typene er videre delt opp i ulike grupper , mens disse igjen er oppdelt i nye undergrupper.

De fire POI-typene er:

1. Friluftsliv

2. Idrettsanlegg

3. Offentlige tjenester

4. Overnatting.

Registeringsapplikasjonen

For registrering av punkter er det utviklet en registeringsapplikasjon for POI’er i Innlandet.

Alle kan bruke applikasjonen for å se eksisterende punkter, men for å legge til eller endre noe idatabasen, må man først:

1) ha en godkjent InnlandsGIS-bruker (se her for opprettelse av en slik bruker)

2) Sende en kort epost med hvor man ber om POI-redigeringsrettigheter til drift@innlandsgis.no

Klikk her for å åpne en kort veileder (PDF) i bruk av POI registreringsapplikasjonen.

Det er laget et «dashbord» for POI-dataene.

Dashboard for POI registreringsstatus

Her kan man se oversikt over antall registrerte poi’er fordelt på POI-hovedtyper, kilder og siste innlagte punkter.

Tilgang til POI-dataene for kommunene

Dataflyt mellom redigeringsapplikasjonen og PostGIS-basen til Temadata Innlandet, sørger for at POI-punktene som registreres eller endres, blir tilgjengelig for bruk ute i kommunene.

Slik dataflyten er satt opp nå, blir POI-punktene tilgjengelig i PostGIS to dager etterat de registreres eller endres i redigeringsapplikasjonen. Det er også mulig å eksportere ut POI-dataene direkte fra redigeringsapplikasjonen. For nærmere informasjon om tilgang se veileder i bruk av applikasjonen.

Support

For spørsmål knyttet til registrering eller teknisk løsning, send epost til: drift@innlandsgis.no