25/11-19: Nye endringer i datasett under kulturminner

InnlandsGIS og TemadataInnlandet har endret kulturminne-datasettene slik at de nå kommer inn i vår løsning via Geonorge. Dette fører til visse endringer i attributtinformasjonen i datasettene.

Attributtabellen er endret for de nasjonale kulturminnedatasettene, slik at de stemmer med produktspesifikasjonene fra Geonorge. Bl.a. vil man kunne se datauttaksdato i tabellen for disse datasettene.

I tillegg har datasettet LokEnk (LokalitetEnkeltminner, dvs Lokaliteter som kun består av ett enkeltminne) blitt tatt vekk som selvstendig datasett. Kulturminnene som tidligere lå i dette datasettet, ligger nå i de vanlige datasettene «Lokaliteter» og «Enkeltminner». Datasettet har i tillegg fått et attributt «ti_nedlastet» som angir tidspunkt for nå datasettet ble lastet ned fra GeoNorge.

Vi har opplevd noen uregelmessigheter med de nedlastede attributtene, for eksempel er dateringsinfo for sefrak-bygninger ikke med, og må vurdere fortløpende om datasettene er tilfredsstillende slik de ser ut. Ved tvilstilfeller er vårt råd å kontrollere opplysningene i RAs løsning Askeladden (krever pålogging) eller Kulturminnesøk.