Status i planbase for reguleringsplaner

Det er mulig å hente fram to forskjellige lister med henholdsvis vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplaner på høring.
Denne oversikten oppdateres hver morgen og er en enkel måte å kontrollere om nye planer er lagt inn i InnlandsGIS. Man kan også klikke på en lenke i tabellen for å gå inn og se planen direkte kommunens planregister, men disse lenkene kan av og til være dysfunksjonelle.

De nyeste planene vil listes først.

Gå til planstatusoversikten