Noen vanlige funksjoner og hvordan de brukes

Om du ønsker å se hvordan noen vanlige arbeidsgrep gjøres i InnlandsGIS, har vi her samlet noen korte visninger av hvordan de gjøres på skjerm. Klikk på bildene så vises en kort demo av bruken:

Aktivere verktøylinje og kartlagsliste (vanligvis det første man gjør):
Velge bakgrunnskart:  
 Søke opp informasjon om noe i kartet (Infosøk):  
 Gjøre et søk etter matrikkelinformasjon ved å klikke i kartet:  
 Gjøre et søk etter matrikkelinformasjon ved å bruke gårds- og bruksnummer:  
Gjøre en områdeanalyse på en nyoppstartet reguleringsplan:  
Måle avstander og areal i kartet:  
Tegne i kartet og laste ned som kartfiler (shape):