Om tilgang til InnlandsGIS

Utvidet tilgang er forbeholdt partene i InnlandsGIS.

Dersom du ønsker tilgang til utvidet funksjonalitet og
innhold, må du først registrere en personlig bruker
(«Registrer ny personlig bruker») og deretter søke om
utvidede tilganger fra «Min Profil». Logg deretter inn
ovenfor med din nye bruker. Utvidede rettigheter gir
deg mulighet for søk etter og visning av div. typer
eiendoms- og eierinformasjon og visning av skjerma
artsdata, rovfuglreir og farlig stoff.