Lagrede prosjekter/prosjektfiler fra forrige versjon kan vises i ny InnlandsGIS

En del (*) av de eldre prosjektene som ble lagret på server i forrige InnlandsGIS-versjon, kan vises i nåværende InnlandsGIS. Eier av prosjektene er satt til hikt140, men kan endres til riktig eier.
Prosjektfiler (*) som er lagret lokalt på egen pc eller egen server, kan også konverteres slik at det kan bli vist. Ta i så fall kontakt på drift@innlandsgis.no.

*) Det skjer kontinuerlig endringer på karttjenester og annen struktur i løsningen slik at ikke alle prosjekter vil kunne vises som forventet.