LENKER OG RESSURSER FOR GEODATA I HEDMARK OG OPPLAND

Det finnes etter hvert mange gode ressurser for geodata i Hedmark og Oppland. Her forsøker vi å samle opp mange av dem, men det vil sannsynligvis være flere som kan legges inn. Send gjerne inn forslag om ressurser som burde være med i listen.

Navn Lenke Type Område Nyttig for../Innhold
InnlandsGIS https://www.innlandsgis.no Webapplikasjon Hedmark og Oppland (Innlandet) Gir innsyn i offentlige kartdata
Geodataplan https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Geodatasamarbeid-Oppland-og-Hedmark/Geodataplan/Geodataplan-Hedmark-og-Oppland/ Dokument Innlandet Oppdatert regional geodataplan
GeoNorge https://www.geonorge.no/ Portal Norge Hovedressurs for geodata i Norge: Søkbare kartressurser, metadata, spesifikasjoner m.m. i det offentlige kartsamarbeidet
Portal for InnlandsGIS og TemadataInnlandet https://portal.innlandsgis.no Portal Innlandet Informasjonsportal for det offentlige kartsamarbeidet InnlandsGIS og Temadata Innlandet
Kartverket Hamar-kontoret https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/ Portal Innlandet Nyheter og informasjon fra Kartverket
Kommuneoversikt https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Kommuneoversikt/ Portal Innlandet Kommunenavn og kommunenummer listet.
Geodatasamarbeid i Innlandet https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Geodatasamarbeid-Oppland-og-Hedmark/Lokale-samarbeid/ Portal Innlandet Oversikt over Innlandets geodatasamarbeid med lenker til kartløsningene
Høydedata https://hoydedata.no/LaserInnsyn/ Kart Norge Innsyn i laserprosjekter opprettet for nasjonal høydemodell
Gårdskart NIBIO https://gardskart.nibio.no/search Kart Norge Gårdskart på nett
Seeiendom http://www.seeiendom.no/ Kart Norge Informasjon fra Matrikkelen og Grunnboken
Norge i  bilder https://www.norgeibilder.no/ Kart Norge Flybildeprosjekter for hele Norge. Inneholder også historiske flybildeprosjekter.