7/12: Områdeanalysen inneholder nå opptelling av bygninger, fordelt på bygningstyper

Rapporten teller opp bygningspunkter (fra Matrikkelen). Bygningspunktene er plassert helt vilkårlig innenfor bygningskroppen, og noen ganger er det ikke registrert bygninger i kartet der det finnes bygningspunkter. Og motsatt: noen ganger eksisterer det bygninger i kartet, mens det ikke er registrert bygningspunkt i matrikkelen.

Alle bygninger med følgende status er listet ut i rapporten:
RA:Rammetillatelse | IG: Igangsettingstillatelse | MB:Midlertidig brukstillatelse | FA:Ferdigattest | TB:Tatt i bruk | MT:Registrert tiltak for meldingssak | MF:Fullført tiltak for meldingssak | GR:Godkjent revet | IP:Ikke pliktig registrert ihht. PBL.