6/3; tips: Hvordan bruke mer av skjermen til kartet?

Noen ganger er det behov for å dedikere en større del av skjermen til selve kartet; det kan f.eks. være nyttig ved storskjermvisning, eller i tilfeller der skjermen har lav oppløsning. Her er noen måter å gjøre det på:

  • Skjul kartlagslista/tegnforklaringen helt
  • Minske bredden på kartlagslista/tegnforklaringen ved å dra i håndtaket
  • Minske størrelsen på verktøylinja ved å fjerne avhukingen på «Verktøymerkelapper»
  • Skjul verktøylinja helt med krysset til høyre for «Verktøymerkelapper»
  • Skjul nettleser-verktøylinja med funksjonstasten F11