InnlandsGIS – releaselogg

DatoNyhetLenke
13/10-2020Programvareoppdateringer på InnlandsGIS-servere  https://portal.innlandsgis.no/2020/10/13-10-programvareoppdateringer-pa-innlandsgis-servere/
25/3-2020Nytt verktøy: Vis vedtatte reguleringsplaner i en periode  https://portal.innlandsgis.no/2020/03/25-3-nytt-verktoy-vis-vedtatte-reguleringsplaner-i-en-periode/
10/2-2020Datasettet flomveier har endret navn til dreneringslinjer  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/10-2-datasettet-flomveier-har-endret-navn-til-dreneringslinjer/
4/2-2020Gjennomført programvareoppdatering  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/4-2-20-gjennomfort-programvareoppdatering/
25/11-2019Endringer i datasett under kulturminner  https://portal.innlandsgis.no/2019/11/endringer-i-datasett-under-kulturminner/
28/10-2019Problemer med oppdatering av arealplaner  https://portal.innlandsgis.no/2019/10/28-10-problemer-med-oppdatering-av-arealplaner/
4/10-2019Farlig stoff – datasett fra DSB er fjernethttps://portal.innlandsgis.no/2019/10/4-10-farlig-stoff-data-fra-dsb-er-fjernet/
5/9-2019Bedre mulighet for å sammenligne flybilderhttps://portal.innlandsgis.no/2019/09/5-9-bedre-mulighet-for-a-sammenlikne-flybilder/
4/2-2019Nytt datasett: Utvalgte kulturlandskaphttps://portal.innlandsgis.no/2019/02/4-2-nytt-datasett-utvalgte-kulturlandskap/
14/12-2018To datasett fra kategori «Temadata (skjerma)» er fjernet  https://portal.innlandsgis.no/2018/12/14-12-to-datasett-fra-kategori-temadata-skjerma-er-fjernet/
7/12-2018Områdeanalyse: Opptelling av bygninger, fordelt på bygningstyperhttps://portal.innlandsgis.no/2018/12/7-12-omradeanalysen-inneholder-na-opptelling-av-bygninger-fordelt-pa-bygningstyper/
22/11-2018Nytt datasett: støysoner for jernbanen  https://portal.innlandsgis.no/2018/11/22-11-nytt-datasett-stoysoner-for-jernbanen/